/////////////////////////

Ben jij (on)bewust aan het freelancen?

Seem Bakker with a guitar

Freelancen is in de loop der jaren steeds populairder is geworden. En aangezien thuiswerken tevens meer populariteit geniet, is dat geen verrassing. Laten we deze deur maar meteen intrappen, want wat betekent het om freelancer te zijn? Waar moet je op letten? En wanneer maak je deel uit van een traditioneel dienstverband? Geloof het of niet, de lijn tussen de traditionele werkgelegenheid en freelancen kan heel dun zijn.

Wat is freelancen?

Freelancen is een flexibele arbeidsvorm waarbij je opdrachten kan aannemen en deze op eigen houtje kan uitvoeren. Het is bovendien een bijzondere arbeidsvorm, omdat het in de wet niet specifiek zo is genoemd. Overeenkomsten die freelancers sluiten worden vaak gelijkgesteld aan een overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW). Wanneer het gaat om het leveren van werk van stoffelijk aard, dan spreekt men van een aannemingsovereenkomst (art. 7:750 BW). Deze twee arbeidsvormen zijn anders dan een traditioneel dienstverband.

Eisen dienstverband

Het sluiten van een overeenkomst waarbij je een prestatie moet leveren betekent niet gelijk dat sprake is van een dienstverband. Hiervoor zijn vier vereisten1:

 • Ten eerste moet sprake zijn van een persoonlijke arbeidsverplichting. Dit komt erop neer dat jijzelf verplicht bent tot arbeid en dat je het werk niet door een ander mag laten doen.
 • Ten tweede moet sprake zijn van een loonbetalingsverplichting. Degene voor wie jij gaat werken is verplicht om jou loon te betalen voor jouw werkzaamheden.
 • Ten derde moet sprake zijn van een gezagsverhouding. Over het algemeen betekent dit dat een werknemer verplicht is aanwijzingen te volgen van de werkgever. Het is hierbij niet noodzakelijk dat daadwerkelijk aanwijzingen of instructies zijn gegeven; je moet vooral kijken naar de mate waarin een werkgever toezicht heeft op en instructies of aanwijzingen kan geven aan een werknemer en de mate waarin een werknemer daaraan gehoor moet geven. Een andere aanwijzing is uiterlijke schijn. Dit betekent dat het naar buiten toe lijkt alsof er een gezagsverhouding is d.m.v. bedrijfskleding bijvoorbeeld.
 • Ten slotte moet de werknemer werkzaamheden gedurende een zekere tijd verrichten. Deze eis wordt vaak buiten beschouwing gelaten, omdat er vrij snel aan is voldaan. Het houdt simpelweg in dat de arbeid tijd kost. 

Bij de vaststelling of het om een opdracht- of arbeidsovereenkomst gaat, wordt doorgaans een tenzij-aanpak gehanteerd. In de zaak X/Gemeente Amsterdam is geoordeeld dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen geen rol meer spelen bij de kwalificatie van een overeenkomst.2 Als de inhoud van een overeenkomst voldoet aan de bovengenoemde wettelijke vereisten, is sprake van een arbeidsovereenkomst, tenzij blijkt dat een van de vereisten in de praktijk ontbreekt.3 Het gaat, zoals bij freelancen, vaak om het ontbreken van een gezagsverhouding.

Freelancen als ‘verkapt’ dienstverband

Freelancen brengt in beginsel geen dienstverband tot stand. Dit blijkt vaak ook uit de verwoording van een freelance overeenkomst. Toch kan het zijn dat er gaandeweg wel een dienstverband ontstaat. In 2005 is geoordeeld dat sprake was van een gezagsverhouding tussen een freelancer bij een tv-programma en zijn opdrachtgever B, omdat de freelancer zich moest invoegen in door B geschapen organisatorisch kader en omdat de freelancer van tijd tot tijd zijn werkzaamheden moest toelichten.4 Ondanks de overeenkomst was er eigenlijk sprake van een arbeidsverhouding.5

Er zijn ook gevallen waarin er een gezagsverhouding lijkt te zijn, terwijl dit niet zo is. Zo werd in 2020 bepaald dat de overeenkomst van opdracht gesloten tussen een managementbureau en een meidengroep geen dienstverband tot stand bracht. De gedetailleerde instructies die het managementbureau gaf deden niet af aan het feit dat beide partijen hun inbreng mochten geven om optredens tot een succes te maken.6 Er was hier geen gezagsverhouding.7

Het kan dus goed zijn dat er sprake is van een dienstverband, ondanks dat dit niet is afgesproken. Sterker, indien er in de overeenkomst van opdracht wordt bepaald dat partijen geen arbeidsovereenkomst willen, heeft dat geen effect. Dit verschil is wel belangrijk, omdat je als freelancer andere rechten hebt dan als werknemer.

Waar moet je op letten als opdrachtgever?

Als opdrachtgever is het belangrijk dat je je bewust bent van de arbeidsrechtelijke verhouding die jij hebt met een freelancer. De feitelijke situatie kan namelijk afwijken van wat er in een overeenkomst is afgesproken. Let vooral op de gezagsverhouding bij het tekenen van een freelance overeenkomst. Als de feitelijke uitwerking erop duidt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, kan de freelancer zich op andere rechten beroepen, waaronder jouw zorgplicht als werkgever of het vergoeden van zijn of haar ziektekosten. Het helpt al enorm als je tijdens het tekenen van een contract allebei een helder beeld hebt van wat van elkaar wordt verwacht.

Waar moet je op letten als freelancer?

Als freelancer heb je andere rechten dan een werknemer. Je werkt namelijk voor jezelf en je kunt je niet zomaar beroepen op werkgeversplichten. Let goed op wat er van tevoren is afgesproken en kijk naar de feitelijke uitwerking daarvan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de overeenkomst stilzwijgend overgaat op een arbeidsovereenkomst terwijl dit niet de bedoeling is, hetgeen voor beide partijen tot negatieve gevolgen kan leiden. Zorg er dus voor dat je je bewust bent van de rechten waar jij je op kunt beroepen voor het geval een conflict ontstaat.

Samengevat is freelancen is dus iets anders dan het hebben van een dienstverband; er ontbreekt vaak een gezagsverhouding. Toch kan het zijn dat de feitelijke uitwerking van een overeenkomst erop duidt dat er juist wel sprake is van een dienstverband. 

Platformwerkgeverschap

Door nieuwe ontwikkelingen, zoals platformwerkgeverschap, zijn er discussies ontstaan over de modernisering van het begrip ‘gezagsverhouding’. Volgens het Hof Amsterdam zijn de platforms Deliveroo en Helpling een soort digitale werkgevers.8 9Gezien hun werkzaamheden en rollen voldoen ze in principe aan de wettelijke vereisten.10 Om deze ontwikkelingen bij te blijven is de Europese Commissie bezig met een richtlijn voor werkgeverschap in de platformeconomie. Het doel hiervan is om freelancers die werken op platforms als Deliveroo en Uber dezelfde aanspraken te laten krijgen als werknemers in loondienst. Naar verwachting zullen freelancers met platformwerkgevers dus in een aantal jaar binnen de Europese Unie een bredere rechtsbescherming genieten.

1 Artikel 7:610 BW.
2 HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746, r.o. 3.2.2.
3 Idem.
4 HR 17 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7633, r.o. 3.3.1 – 3.3.2.
5 HR 17 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7633, r.o. 3.3.3-3.4, 3.6.
6 Rb. Midden-Nederland 28 januari 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:549, RCR 2020/44, r.o. 4.12.
7 Idem.
8 Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392.
9 Hof Amsterdam 21 september 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:274.
10 Idem. 

Over Sem: Sem Bakker is advocaat bij Backstage Legal en heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen in de rechtsgebieden arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht en privacy en werkt regelmatig voor cliënten uit de muziekindustrie. Sem is ook actief als bestuurslid in de Popcoalitie en als muzikant. Hij maakt onder de naam Six Def tracks die regelmatig gebruikt worden voor Amerikaanse series zoals Californication en Suits. Sem was vanaf midden jaren negentig ruim tien jaar actief als basgitarist en componist in de gitaarband Caesar. Caesar bracht vier albums  uit, won een zilveren harp en trad veel op in binnen- en buitenland, waaronder op festivals als Lowlands en Pinkpop.

De Ultieme Sollicitatiegids: het sollicitatiegesprek van je leven

How to write the perfect cover letter

Laten we eerlijk zijn: sollicitatiegesprekken zijn altijd spannend, zelfs als ze leuk zijn. Maar weten dat je goed voorbereid bent, neemt een groot deel van de spanning weg. Lucky for you, heb je ons: het laatste deel van onze Ultieme Sollicitatiegids gaat over alles wat je moet doen om die baan bij je volgende sollicitatiegesprek binnen te halen.

Maar laten we beginnen met een grote disclaimer: we zijn niet echt een fan van het woord ‘interview’. Het is meer een gesprek en we raden je aan het zo te behandelen. Niet alleen de hiring manager moet te weten komen of jij bij de functie en het bedrijf past, maar jij ook. Ook al wil je deze baan heel graag: ontspan je, leun achterover en geniet van het gesprek. En als wat je tijdens het gesprek hoort je bevalt, zijn hier een paar tips om het van jouw kant goed te doen:

Onderzoek is waar het allemaal begint

Jezelf. Het bedrijf. De baan. De industrie. Een goed sollicitatiegesprek begint met onderzoek.

Stap je over naar de *insert halo-geluid* creatieve industrie? Leer de industrie een beetje kennen: stel vragen aan onze recruiter Pieter over hoe bepaalde bedrijven en functies werken. Vergeet ook niet het eigenlijke vakgebied dat om jouw rol draait. Dat kan de uitgeversbranche zijn, promotie, communicatie, administratie: er zijn tonnen categorieën binnen de creatieve industrie die allemaal samenwerken om alles draaiende te houden.

Onderzoek jezelf. Wacht… jezelf? Ja. Wat zou de hiring manager willen weten en wat zijn zorgen die ze misschien hebben na het bekijken van je cv? Schrijf deze vragen op en oefen je antwoorden. Bijvoorbeeld: als ze je cv bekijken en zien dat je twee jaar of minder bij verschillende bedrijven hebt gewerkt, kunnen ze aannemen dat je een jobhopper bent. Leg jezelf positief uit. Als je het moeilijk vindt om je sterke punten en verbeteringen aan te geven: vraag je vrienden, familie of vorige managers naar hun mening.

Onderzoek je interviewers, andere werknemers, belangrijke prestaties of uitdagingen van het bedrijf en schrijf ze op. Deze zeggen veel over de bedrijfscultuur, dus het helpt je te beslissen of je denkt dat je goed zou passen. Daarnaast kun je, als je wordt gevraagd jezelf te verkopen, je vaardigheden en ervaring in verband brengen met de achtergrond van je gesprekspartners, de uitdagingen waar het bedrijf voor staat en de aanwervende manager en zo vertellen hoe jij daaraan zou bijdragen als je wordt aangenomen.

Lees de functieomschrijving grondig en geef voorbeelden van hoe je elke gevraagde vaardigheid hebt verworven. Dit werkt heel goed als je specifiek naar een nieuwe functie of bedrijfstak overstapt – maar het is aan te raden dit in elk sollicitatiegesprek te gebruiken. Daarnaast werkt de techniek die je hebt gebruikt om jezelf te onderzoeken ook met de functieomschrijving. Bijvoorbeeld: als je solliciteert naar een functie als Streaming/Playlist Manager bij een platenlabel, kunnen ze je vragen op te sommen hoe je playlists maakt, hoe je relaties onderhoudt met stakeholders enzovoort. Vraag jezelf af wat de baan inhoudt en wat ze daarover willen weten. Wat kan helpen: onderstreep wat voor de werkgever belangrijk lijkt in de functieomschrijving. Bedenk vervolgens voorbeelden om te laten zien hoe je die vaardigheden hebt verworven. Als je naar een hogere functie solliciteert, wil de aanwervende manager misschien meer weten over je strategische en leiderschapsvaardigheden. Denk aan voorbeelden waarin je op strategisch niveau waarde hebt toegevoegd of waarin je uitblonk door je leiderschapskwaliteiten.

Voordat je naar binnen gaat

Oké, je bent er helemaal klaar voor. Even een snelle checklist om te kijken of je alles meeneemt naar het gesprek voordat je die deur uitloopt:

 • Je cv en sollicitatiebrief. Digitaliseer (wees lief voor het milieu) of print deze om mee te nemen. Markeer vaardigheden en voorbeelden in je cv of sollicitatiebrief, zodat je er gemakkelijk naar kunt verwijzen en de interviewer ze in één oogopslag kan vinden.
 • Een notitieboekje. Het opschrijven van gesprekspunten kan je niet alleen helpen er professioneel uit te zien, het geeft je ook inzicht in de voor- en nadelen van de baan en het bedrijf, zodat je na het gesprek kunt beslissen of dit de juiste match voor je is.
 • Je beste outfit. Misschien heb je al wat aantekeningen gemaakt toen je onderzoek deed, maar zorg ervoor dat je outfit past bij het bedrijf waar je solliciteert. Wat dragen werknemers? Pas je daarop aan.

Bekijk je onderzoek, cv en sollicitatiebrief vlak voor het gesprek. Dit brengt je in een alerte staat en maakt je energiek klaar voor het gesprek. Ready, set, go!

Lichaamstaal

Goed, je bent er. De dag van het gesprek. Tijdens het gesprek zijn er een paar dingen om in gedachten te houden – te beginnen met lichaamstaal. Uit het raam kijken, naar je voeten staren, zitten als een garnaal: het zijn allemaal geen goede indrukken die je de hiring manager geeft. Ga actief zitten, maak oogcontact en glimlach wanneer dat goed voelt (je wilt er niet uitzien alsof je met een kleerhanger in je mond hebt geslapen). Ben je meer introvert? Maak je geen zorgen! Je kunt er nog steeds voor zorgen dat je enthousiast overkomt door op je eigen manier actief mee te doen. Mensen voelen positieve energie aan.

Wees eerlijk over je wensen en behoeften

Dit is misschien wel het beste advies dat we je kunnen geven. Als je het perfect speelt en uiteindelijk noch jij, noch het bedrijf waarvoor je werkt gelukkig is, zijn wij ook ongelukkig. Eerlijk en authentiek zijn leidt altijd tot de beste resultaten op lange termijn. Als tussenpersoon proberen wij de juiste persoon voor de functie te vinden in plaats van je te overtuigen hoe geweldig onze klant is. We zijn dus altijd eerlijk over de rol, het salaris, de bedrijfscultuur, de uren en meer. Om de juiste match te vinden en jou gelukkig te maken is het belangrijk dat jij ook eerlijk bent. Vertel ons hoe je wilt dat je dag eruit ziet, of je thuis wilt werken, de persoonlijkheid van je droommanager, wat dan ook. Het is belangrijk dat de aanwervende manager weet wat je zoekt.

Als het niet de juiste match blijkt te zijn, geen nood: met jouw toestemming zetten we jouw gegevens in ons bestand zodat we weer contact kunnen opnemen als we wel een match vinden. En ja, we nemen wel degelijk contact op als we denken dat iets bij je past.

Neem even de tijd om te antwoorden

Je bent misschien nerveus, maar onthoud dat dit een gesprek is. Je mag nadenken voordat je spreekt. Probeer dit als techniek: antwoord eerst samenvattend – en breid dan uit. Dit geeft je een paar extra seconden om na te denken over wat je in detail wilt zeggen. Bijvoorbeeld: als de hiring manager je vraagt om een voorbeeld te geven over hoe je met tegenslagen omgaat, vat dan de vraag samen, antwoord kort en breid dan uit. Probeer dit alleen te doen bij moeilijke vragen, zodat je niet te ingestudeerd overkomt.

Meerdere voorbeelden

Als je om voorbeelden wordt gevraagd, noem er dan meer dan één. Het is positief als je de aanwervende manager met meerdere voorbeelden kunt laten zien dat je een gevraagde vaardigheid echt onder de knie hebt. Wat dat betreft: altijd laten zien, niet vertellen. Zorg er allereerst voor dat je argument duidelijk is. Geef vervolgens een paar voorbeelden uit de praktijk die je argument bevestigen.

Alles draait om het ‘waarom’

Een sollicitatiegesprek gaat niet alleen over jezelf verkopen. Als je echt deze baan wilt krijgen of enthousiast bent om te werken bij het bedrijf waar je solliciteert, moet dit voor jou ook geweldig zijn. Je krijgt een gesprek met de mensen die bij jouw droombedrijf een hele leuke baan hebben. Geniet van het gesprek, toon je interesse en vooral: enthousiasme. Vertel ze wat je aantrekt in deze functie en het bedrijf. Welke vaardigheden zou je willen leren in deze volgende stap in je carrière? Wat denk je dat je favoriete onderdeel zou zijn van werken in deze functie? Wat wil je graag leren van werken bij dit bedrijf?

Als de krekels het podium pakken

Als je niet weet hoe je iets moet doen of een vraag niet goed kunt beantwoorden: koppel het aan iets wat je wel weet. Vertel de interviewer eerlijk dat je die exacte ervaring niet hebt meegemaakt, maar vertel een vergelijkbaar ding dat je hebt gedaan dat bewijst dat je er goed in zou zijn. Het ligt misschien voor de hand, maar lieg nooit.

Stel altijd vragen

Ja, je hebt het gehaald! Dit is het einde van je gesprek, en de interviewer vraagt of je nog vragen hebt. En die heb je. Die heb je altijd. Het ziet er niet goed uit als je geen vragen klaar hebt. Voorbeelden die je kunt gebruiken:

 1. Hoe zien mijn dagelijkse werkzaamheden eruit?
 2. Wat zijn de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling binnen dit bedrijf?
 3. Met welke afdelingen en stakeholders ga ik samenwerken?
 4. Wat zijn de volgende stappen in het proces?

Afsluiting

Vond je het gesprek leuk en zie je jezelf bij dit bedrijf werken? Dan voordat je gaat: vertel dat je geïnteresseerd bent in de functie en het bedrijf en leg kort uit waarom je goed zou passen op basis van wat je vandaag hebt geleerd. Als je jouw enthousiasme laat blijken, is de manager misschien meer geïnteresseerd om je een aanbod te doen dan iemand die net zo gekwalificeerd is, maar niet zo enthousiast.

Stuur een bedankje

De ‘aftersales’ van het gesprek is bijna net zo belangrijk als de voorbereiding en het eigenlijke gesprek. Stuur de interviewers kort erna (24 – 48 uur) een e-mail om hen te bedanken voor hun tijd en recap kort waar jullie het over hebben gehad. Is er iets dat je vergeten bent te vertellen? Dit is je moment om wat laatste twijfels weg te nemen en nog een keer je interesse te tonen.

Dat is het! Na het lezen van alle drie de delen van onze Ultieme Sollicitatiegids, denken we dat je klaar bent om die droombaan van je te krijgen. Houd onze socials in de gaten: binnenkort zullen we 10 van de moeilijkste vragen in sollicitatiegesprekken uitzoeken en je laten zien hoe je ze perfect kunt beantwoorden. We zullen zelfs ingaan op de beruchte “Vertel me over jezelf” vraag. See you next time!

Onze content is gratis, voor altijd. Was deze info nuttig voor jou? Een kleine ’token of appreciation’ wordt natuurlijk enorm gewaardeerd. Koop een plectrum voor Pieter, of maak een donatie via PayPal.

De Ultieme Sollicitatiegids: rock je sollicitatiebrief

How to write the perfect cover letter

In het eerste deel van onze Ultieme Sollicitatiegids lees je alles over het maken van het perfecte cv voor de creatieve industrie. Nu je dat onder de knie hebt, laten we eens kijken naar je sollicitatiebrief. Goed nieuws: je hoeft geen Pulitzerprijswinnaar te zijn, om een succesvolle brief te schrijven. Met onze tips en trucs in het tweede deel van onze sollicitatiegids heb je hem in een mum van tijd klaar om verzonden te worden. Lees je mee?

Begin goed: met onze afspeellijst

Voordat je pen (of toetsenbord) op (digitaal) papier zet, wat dacht je van wat muziek? Uit onderzoek blijkt dat mensen beter presteren en sneller werken als ze naar muziek luisteren. Daarom hebben we een Spotify-afspeellijst gemaakt met geweldige Tunes To Rock Your Business. Druk op play en laten we gaan.

Onderzoek en pas aan

Begin altijd vanaf nul. Het is misschien een voor de hand liggende opmerking, maar het recyclen van oudere sollicitatiebrieven is geen geweldige eerste indruk. Het is oké om bepaalde informatie te gebruiken uit eerdere brieven die je hebt geschreven, maar doe altijd je onderzoek naar het bedrijf om uit te zoeken welke toon je moet gebruiken om bij de bedrijfscultuur te passen en schrijf een nieuwe brief met die informatie bij de hand. Verwerk je onderzoek ook in de tekst. Laat zien dat je weet voor welke uitdagingen het bedrijf staat of wat ze hebben bereikt en vertel de hiring manager hoe jij daaraan zou bijdragen in jouw rol of deel een vergelijkbare situatie uit je eerdere ervaring. Laat zien dat je weet hoe je waarde kunt toevoegen aan zowel deze functie als het bedrijf in plaats van alleen maar aan te geven dat je hier wilt werken of wat je ervaring uit het verleden is.

Neem contact op met de recruiter of hiring manager

Heb je vragen? Het is positief als je iets slims vraagt aan de recruiter of hiring manager voordat je je sollicitatiebrief verstuurt. Neem contact met ze op. Je hebt persoonlijk contact, dus ze hebben al een gevoel bij je dat je kan helpen om top of mind te blijven. Daarnaast kun je aan het begin van je brief verwijzen naar je gesprek door te zeggen dat je deze persoon hebt gesproken en hem of haar bedanken voor de inbreng. Vergeet niet de brief ook op hun naam te richten. Het is heel persoonlijk en laat zien dat je goede connecties hebt – dat is ongelooflijk belangrijk in het kleine wereldje van de creatieve industrie. Je kunt ook mensen noemen die je bij het bedrijf kent. Houd in gedachten dat dit mensen moeten zijn waarmee je een goede band hebt, zodat het niet averechts werkt als ze je niet herinneren of het vreemd vinden om in je brief te worden opgenomen.

Als je echter 10-15 mensen bij het inhurende bedrijf kent, hebben we geen lijst met al deze namen nodig. Stop met opscheppen! 😉

Begin sterk

Ja, er bestaat zoiets als een openingszin voor recruiters. Beginnen met een verrassende eerste regel onderscheidt je. Aangezien recruiters veel sollicitatiebrieven op een dag lezen, is niet beginnen met je naam, waar je vandaan komt en op welke baan je solliciteert het grootste cadeau dat je een recruiter op die dag kunt geven. Begin in plaats daarvan met vertellen wat je in je nieuwe functie wil bijdragen aan het bedrijf waar je solliciteert en waarom je daar enthousiast over bent. Zorg er wel voor dat het relevant is! Begin niet met het beschrijven van je liefde voor katten als je niet solliciteert naar een functie in een kattenasiel.

Focus op de toekomst

We hebben geen rood licht / groen licht debacle nodig, dit is een makkelijke: je sollicitatiebrief voorzien van je werkverleden is een grote no-no. We kunnen je vorige banen, taken en afgeleide vaardigheden lezen in je cv. Wat we wel willen zien in je brief is welke ervaring en vaardigheden jou de ideale kandidaat maken voor de baan waarop je solliciteert. Houd de brief echter gericht op de toekomst. Leg uit waarom dit de volgende functie is die je zoekt.

Bijvoorbeeld: als je solliciteert naar een coördinerende rol, vertel dan hoe je de juiste vaardigheden voor deze rol hebt geperfectioneerd in je baan als projectmanager en waarom je nu op zoek bent naar een administratieve rol. Of als je overstapt van een andere industrie naar de muziek/creatieve industrie: laat ons weten hoe je vaardigheden en eerdere ervaring je hebben klaargestoomd voor een rol in de creatieve industrie en waarom je naar deze nieuwe industrie wilt overstappen.

Leg uit waarom je deze baan wilt

Dit lijkt een open deur, maar het wordt vaak verwaarloosd. Beschrijf je passie voor de functie en waarom je goed zou passen. We willen graag weten wat je favoriete taken zijn in de nieuwe baan, wat je leuk vindt aan deze taken, of je hobby’s hebt die aansluiten op de baan en of je affiniteit hebt met het bedrijf. Dus, indien in lijn met de functieomschrijving of creatieve industrie: het kan goed zijn om te melden dat je elke zomer vrijwilligerswerk doet op festivals.

Woordkeuze

Je woorden zorgvuldig kiezen is altijd goed. Heb je nagedacht over je woordkeuze in je sollicitatiebrief? Niet alleen zijn er bepaalde ‘powerwoorden’ die een positieve indruk wekken, maar ook met een beetje psychologie kom je een heel eind.

Hoe? Gebruik woorden die door het bedrijf in de functieomschrijving of door mensen in de creatieve industrie worden gebruikt. Dit creëert een (onbewuste) likeability factor en een gevoel van begrip.

TL,DR

Houd het onder één pagina. Zoals gezegd, wees aardig voor je recruiter en verwen hem met een goed leesbare en compacte brief van maximaal één pagina of minder.

Opvolging

Stuur een e-mail als je al een tijdje niets hebt gehoord. Wees niet te voorbarig, geef het aanwervingsteam de tijd om alle sollicitaties te lezen en contact met je op te nemen. Geef het maximaal een week of twee, en zeg dan vriendelijk dat je gewoon even wilt kijken of ze nog vragen hebben.

Dit is ook een goede manier om een superkorte sollicitatiebrief in te sturen als dat niet mogelijk was (misschien omdat het bedrijf met een online formulier werkt). Wacht daar niet te lang mee, stuur hem de dag nadat je je cv hebt opgestuurd. Vermeld dat je dubbelcheckt of je cv is ontvangen en vertel kort over je enthousiasme voor de functie of het bedrijf. Vermeld vervolgens wat van je onderzoek en hoe je het bedrijf kunt helpen met bepaalde zaken waarmee ze te maken hebben als je in de functie zou worden aangenomen.

En daar heb je het. De sollicitatiekoning vertelde ons dat je klaar bent om de jouwe in te sturen na het gebruik van deze tips en trucs. Hij vertelde ons ook dat je echt het derde deel van onze sollicitatiegids moet bekijken, dat gaat over het sollicitatiegesprek van je leven. See you!

De Ultieme Sollicitatiegids: maak het perfecte cv voor de creatieve industrie

Seem Bakker with a guitar

Als recruiters zijn we altijd op zoek naar die speld in een hooiberg die past bij de functieomschrijving en de bedrijfscultuur. Hoe kun je die ene naald in de hooiberg worden voor je volgende baan? Dat gaan we je leren in De Ultieme Sollicitatiegids. Luister (of liever: lees) goed.

Onze sollicitatiegids is een ‘handleiding’ in drie stappen om je wat makkelijker door het sollicitatieproces te loodsen. Allereerst gaan we in op hoe je een goed cv opstelt en waar recruiters op letten bij het lezen ervan. Ten tweede bespreken we hoe je de ideale sollicitatiebrief schrijft en ten slotte hoe je een geweldig sollicitatiegesprek voert. Klaar? Laten we beginnen!

De eerste stap in onze sollicitatiegids: je cv in de verf zetten

Je hebt de baan gevonden die je wilt. Als je gaat solliciteren, is de eerste stap het bekijken van je cv. We hebben je al eerder wat tips en trucs gegeven over hoe je een geweldig C.V. maakt, maar laten we eens kijken naar de nieuwste learnings.

Hoe korter, hoe beter

Je hebt dit waarschijnlijk al eerder gehoord. Hiring managers en recruiters lezen veel cv’s, dus ze hoeven niet de hele Harry Potter-saga op hun bureau (of in hun mailbox) te hebben. Ontwerp een manier om de informatie die je wilt vermelden te structureren zodat het op één of twee pagina’s past en vermeld je belangrijkste dagelijkse taken. Op deze manier laat je zien hoe je waarde kunt toevoegen aan de activiteiten van je toekomstige werkgevers, dus zorg ervoor dat de meest relevante informatie gemakkelijk te vinden is. Ben je een financiële professional die bij een muziekbedrijf wil werken? Dan is het relevant dat je in je vrije tijd graag muziek produceert, of dat je vrijwilliger was op een festival.

Wees creatief met tools

Een one pager overhandigen als cv in .doc is een beetje 1990. Vind je ook niet? Tegenwoordig zijn er tal van creatieve tools die je kunt gebruiken om je te onderscheiden. Bekijk hun mogelijkheden en vind er een die voor jou werkt.

Canva

Canva biedt vele kant-en-klare sjablonen om te ontwerpen. Klik gewoon op het sjabloon waarmee je wilt beginnen (infographic, presentatie, omslagfoto en natuurlijk: een cv) en bewerk het ontwerp naar wens. Canva vereist geen creatieve kennis of vaardigheid: ze hebben veel werk voor je gedaan.

Adobe Creative Cloud Express (Spark)

In de wereld van vandaag draait alles om ervaring. Wat als je van je cv er één kon maken? Adobe CCE maakt het mogelijk. Adobe laat je je cv presenteren in presentatievorm, inclusief video’s en animaties om een interactieve ervaring te creëren.

Pixlr

Pixlr is een fotobewerkingsprogramma en zeer eenvoudig in gebruik. Als je een op tekst gebaseerde two-pager maakt, kun je die met Pixlr gemakkelijk verheffen tot een visueel sterk cv.

Een cv maken voor de creatieve industrie

Wil je er echt een schepje bovenop doen? Denk na over het bedrijf en de rol waarop je solliciteert. Wat kun je doen dat bij één of beide past? Als je bij een radiostation solliciteert: maak je cv alsof het een album is. Maak een albumhoes, vermeld je ervaring als liedjes, maak misschien zelfs een podcast met je sollicitatiebrief enzovoort. Laat de manager of recruiter zien dat je deze functie echt wilt.

Daarnaast is het, als je in de creatieve industrie wilt werken, een groot pluspunt om je eigen creatieve kant te laten zien (of dat nu in creatief schrijven, ontwerpen of (concept)denken is). Het is aan jou om te laten zien hoe goed je bij de industrie past.

Een kleine disclaimer*

*Vergeet niet dat je cv als tekstbestand moet kunnen worden geüpload, niet als afbeelding. Recruiters vullen vaak alle invulvelden met de hand in. Dus, als je echt indruk wilt maken: zorg ervoor dat je cv zowel visueel sterk als ATF-vriendelijk is.

Maak je cv op maat

One size fits all geldt niet voor het zoeken naar een baan. Herschik de vaardigheden van elke vorige baan om je te concentreren op vaardigheden die belangrijk zijn voor de functie waarnaar je solliciteert. Benadruk enkele ervaringen die je deskundigheid op een bepaald gebied aantonen. Je cv aanpassen aan de functieomschrijving is iets wat we allemaal doen (en ten zeerste wordt aanbevolen!). Het maakt het makkelijker voor recruiters of een aanwervingsteam om je cv te scannen en te zien of je bij de functie past.

Je sociale mediaprofielen toevoegen: ja of nee?

Kijk nog eens naar je sociale profielen als je ze opneemt in je cv. Passen ze bij de bedrijfscultuur? Zijn je posts gepast? Welk beeld geven de posts van je? Als je deze vakjes niet kunt aanvinken, overweeg dan om ze in je cv weg te laten.

Je cv versturen

Hoe je je cv verstuurt is net zo belangrijk als het maken van het perfecte cv. Soms is er een tool waarin je wordt gevraagd om je cv en sollicitatiebrief te uploaden. Maar, laten we even outside the box denken. Er is altijd een andere optie.

MailChimp

Als je weet dat veel andere sollicitanten de standaard formulieren gaan invullen of een ‘gewone’ e-mail sturen, waarom zou je dan niet een stapje verder gaan? Maak en e-mail met tools als MailChimp om op te vallen. Een groot voordeel: je kunt je e-mail na verzending controleren en zien of hij geopend is, hoe vaak en of de ontvangers op een knop klikken. Dat kunnen interessante gegevens zijn om je sollicitatieproces verder te perfectioneren.

Old school

Wij vinden niet dat je een postduif moet versturen. Maar in een digitale wereld kan het opmerkelijk zijn om iets te sturen dat de recruiter of manager daadwerkelijk kan aanraken. Het zal zeker onthouden worden. Misschien een envelop met een QR-code naar je online cv. Wees creatief!

Wat zeg je ervan? Ben je klaar om je cv te versturen? Wij denken van wel. Duimen maar, en blijf op de hoogte voor het tweede deel van onze sollicitatiegids dat gaat over het schrijven van de perfecte sollicitatiebrief.

Onze content is gratis, voor altijd. Was deze info nuttig voor jou? Een kleine ’token of appreciation’ wordt natuurlijk enorm gewaardeerd. Koop een plectrum voor Pieter, of maak een donatie via PayPal.