/////////////////////////

Waarom is er personeelstekort?

De markt verandert. Er is meer werkgelegenheid dan sollicitanten en dat zorgt voor verschuivingen. Waar komt het personeelstekort vandaan? Hoe kan recruitment helpen om personeel te vinden en wat voor effect heeft personeelstekort op banen in muziek, media en entertainment? The Music Recruiters legt het je in het kort uit.

Tekort aan personeel: wat zijn de voornaamste redenen?

Personeelstekorten zijn in een post-COVID wereld in ieder vakgebied zichtbaar. Dit heeft meerdere redenen:

 • Vergrijzing. Er verlaten meer mensen de arbeidsmarkt dan starten.
 • COVID-steun. Bedrijven die failliet waren gegaan zonder overheidssteun zijn overeind gehouden. Hierdoor werken er relatief veel mensen in ‘schaduwfuncties’ waarvan de toegevoegde waarde aan de economie discutabel is. Deze mensen zijn hierdoor dus niet beschikbaar voor meer productieve bedrijven. 
 • Spaargeld. Er zijn miljarden extra gespaard1 tijdens de corona pandemie en dat wordt nu massaal uitgegeven. Daardoor is er meer vraag naar producten en diensten. Er is niet genoeg gekwalificeerd personeel om aan deze vraag te voldoen. 

Een oplossing voor het werven van personeel

Omdat er meer sollicitanten dan open rollen zijn, wordt het voor veel bedrijven lastiger om duurzaam en kwalitatief personeel te vinden. Maar, je kunt als werkgever echt het verschil maken door op de volgende punten te focussen:

 • Zorg dat de onderneming aantrekkelijk genoeg is om voor te werken. Denk hierbij aan salaris, een aantrekkelijke remote-policy, doorgroeimogelijkheden en meer.
 • Zorg dat je bedrijf opvalt en ‘cut through the noise‘. Er zijn 140 vacatures per 100 beschikbare werknemers. Hoe val je op?

The Music Recruiters helpt hier graag bij en biedt een oplossing voor het vinden van goede mensen. We hebben hier drie opties voor: het plaatsen van een vacature op onze website en sociale media (activation), het werven en selecteren van zoekende en niet-zoekende professionals (recruitment) en het zoeken en bemiddelen van een exclusieve functie (search).

Met onze kennis van de markt en een grote talentpool kom je in contact met kandidaten die misschien niet actief zoekende zijn, maar wel de ideale fit met jouw bedrijf en rol. Meer weten? Neem dan contact op met onze recruiter Pieter Wolter via +31(0)20 845 6552 of pieter@themusicrecruiters.com.

1 NRC Handelsblad, 23 augustus 2022

Wat is de ketenregeling?

Seem Bakker with a guitar

De ketenregeling is een wettelijke regeling die bedoeld is om de werknemer te beschermen tegen het misbruik van tijdelijke contracten. Het komt erop neer dat een werkgever niet oneindig veel tijdelijke contracten aan een werknemer mag aanbieden. Op een gegeven moment moet de werkgever een vast contract aanbieden. In de werkelijkheid komt er wel meer bij kijken. De belangrijkste regels en uitzonderingen van deze ketenregeling worden hieronder verder uitgelegd. We beantwoorden vragen als: wanneer een vast contract? Wat is een vast contract? Na hoeveel contracten een vast contract? Na hoeveel jaar een vast contract? 

Wettelijke vereisten van de ketenregeling: wanneer een vast contract?

De ketenregeling is geregeld in art. 7:668a BW. Lid 1 van dit artikel geeft twee scenario’s waarin deze regeling van toepassing is:

 • Wanneer er meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn aangegaan in een periode van drie jaar. Er mogen tussen de overeenkomsten tussenpozen zijn van maximaal zes maanden. Na maand 36 gaat de laatste overeenkomst over op een vast contract.
 • Wanneer er meer dan drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn aangegaan, dan is de derde overeenkomst een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook hier geldt dat er tussen de overeenkomsten tussenpozen mogen zijn van maximaal zes maanden.

Het belangrijkste principe van de ketenregeling is dus eigenlijk dat de keten van tijdelijke contracten niet te lang mag worden. Deze keten wordt doorbroken door tussenpozen van meer dan zes maanden. Zo lang de eventuele tussenpozen niet te lang zijn, eindigt de keten in een vaste arbeidsovereenkomst als er sprake is van een van de hierboven genoemde scenario’s.

Opvolgend werkgeverschap ketenregeling

Hoewel je zou verwachten dat het bij bovenstaand altijd gaat om dezelfde werkgever, kan deze regeling ook gelden in geval van verschillende werkgevers. Artikel 7:668a lid 2 leert ons dat de ketenregeling nog steeds van kracht is als werkgevers gezien kunnen worden als elkaars opvolgers. Denk aan dienstverbanden waarbij een werknemer bij beide werkgevers dezelfde of vergelijkbare taken uitvoert, of aan gevallen waarin een arbeidskracht eerst via een uitzendbureau werkt voor een werkgever en daarna in dienst wordt genomen door de werkgever.

Uitzonderingen op de ketenregeling

De ketenregeling kent een aantal uitzonderingen. Ten eerste geldt deze regeling alleen voor arbeidsovereenkomsten. Dit is belangrijk om te onthouden, want niet elke arbeidsrelatie kan worden aangemerkt als arbeidsovereenkomst. Een keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt dus doorbroken als een tweede tijdelijke contract geen arbeidsovereenkomst is. 

Hier lees je meer over wat een arbeidsovereenkomst precies is

De tweede uitzondering betreft een arbeidsovereenkomst van hoogstens drie maanden die onmiddellijk volgt na een arbeidsovereenkomst van 36 maanden of meer. Deze tweede overeenkomst gaat dan niet over op een vast contract. 

Daarnaast kan bij CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) worden afgeweken van de ketenregeling, volgens artikel 7:668a leden 5 en 6. In een CAO staan afspraken over de arbeidsvoorwaarden in een bepaald(e) sector of gebied. Zo is in de CAO voor het Omroeppersoneel bepaald dat er maximaal drie tijdelijke contracten kunnen worden aangegaan in 24 maanden. Dit kan worden uitgebreid tot zes contacten in 48 maanden, indien is vastgesteld dat de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering van een functie dit vereist.1

Er is verder nog een uitzondering voor tijdelijk terugkerend arbeid. Dit betreft werk dat maximaal negen maanden per jaar gedaan kan worden, doordat het seizoensgebonden is bijvoorbeeld. Voor zulk arbeid geldt dat de tussenpozen bij CAO worden teruggebracht naar drie maanden in plaats van zes. Dit betekent dat een keten van tijdelijke contracten wordt verbroken bij een tussenpoos van vier maanden.2

Belangrijk voor de werknemer: wanneer een vast contract?

Controleer goed of een CAO van toepassing is op jouw contract. Het kan zijn dat er een afwijkende ketenregel geldt. Ga na of de lengte van de keten anders is dan in de wet (6 maanden). Zo weet je wanneer je je kunt beroepen op jouw rechten.

Verder is het belangrijk om zeker te zijn dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. De vereisten voor een arbeidsovereenkomst staan in artikel 7:610 BW, maar de jurisprudentie leert ons dat een freelance overeenkomst in bepaalde omstandigheden ook als een arbeidsovereenkomst gezien kan worden. De feitelijke verhouding tussen ‘werkgever’ en ‘werknemer’ is dus even belangrijk als wat op papier is afgesproken.

Belangrijk voor de werkgever: opvolgend werkgeverschap

Ook voor de werkgever is het belangrijk te weten of een CAO van toepassing is op het contract dat gesloten wordt met de werknemer. Zo weet je namelijk of je werkt met de juiste termijnen.

Daarnaast is het belangrijk om een goed overzicht te houden op de termijnen van de arbeidscontracten, ook in verband met jouw aanzegplicht. De aanzegplicht houdt in dat een werkgever minimaal een maand voor het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst zijn werknemer moet vermelden of zijn dienstverband eindigt of niet. Als je hier als werkgever niet aan voldoet, dien je jouw werknemer te vergoeden.

Tenslotte is het goed te onthouden dat de keten niet hoeft te beginnen bij jou als werkgever. Zoals eerder genoemd kan het voorkomen dat een keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten begint bij een werkgever die gezien kan worden als jouw voorganger. Een manier om hier een goed beeld over te krijgen is om het arbeidsverleden van je werknemer met hem of haar te bespreken. Zo weten jullie beiden welke rechten en plichten jullie toekomen.

1 Artikel 6 lid 2 CAO voor het Omroeppersoneel
2 Artikel 7:668a lid 5.

Over Sem: Sem Bakker is advocaat bij Backstage Legal en heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen in de rechtsgebieden arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht en privacy en werkt regelmatig voor cliënten uit de muziekindustrie. Sem is ook actief als bestuurslid in de Popcoalitie en als muzikant. Hij maakt onder de naam Six Def tracks die regelmatig gebruikt worden voor Amerikaanse series zoals Californication en Suits. Sem was vanaf midden jaren negentig ruim tien jaar actief als basgitarist en componist in de gitaarband Caesar. Caesar bracht vier albums  uit, won een zilveren harp en trad veel op in binnen- en buitenland, waaronder op festivals als Lowlands en Pinkpop.

Lotte Stultiens – Event Marketeer bij Effenaar: “Goldband was binnen een dag uitverkocht”

Lotte heeft net haar carrière als Event Marketeer bij live muziekplatform Effenaar afgetrapt. Wat houdt haar rol in? Wat zijn likes en dislikes? We zoeken het uit.

Je bent Event Marketeer bij Effenaar. Wat doet Effenaar?

De Effenaar is een platform voor livemuziek, gevestigd in Eindhoven. Veel mensen denken dat Effenaar alleen een muziekpodium is, maar het is veel meer dan dat. Ze experimenteren met 3D, virtual reality en andere vormen van technologie. Ze zijn de ’toekomst’ van muziekpodia. Onlangs hadden we een show voor Camilla Blue, met een VR-bril. Als je je bril opzette, zag je een heel andere setting voor de show.

Wat is jouw rol bij Effenaar?

Ik ben Event Marketeer. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de promotie van onze komende shows en ervoor zorg dat de zaal vol zit met fans. Wanneer een nieuwe show wordt geboekt, creëer en co-creëer ik onze advertentiecampagnes, social posts, posters, website-informatie en meer. Kortom; ik zorg ervoor dat alle on- & offline middelen klaar zijn voor een show.

Beschrijf je dag als Event Marketeer.

Er is elke week een algemene structuur, door wie er op welke dag aanwezig is. Maar elke dag is anders. We zijn een live muziekplatform, dus we zijn afhankelijk van wanneer een nieuwe show is geboekt of een tour begint. We werken op een reactieve manier, dus afhankelijk van welke show is bevestigd krijgt het team taken toebedeeld om assets voor te bereiden en de show in de markt te zetten. Samen denken we na over contentstrategie, sociale platformen enzovoort.

Vet! En hoe ben je in deze rol bij Effenaar terecht gekomen?

Ik heb Media & Entertainment Management gestudeerd en besloot meteen dat ik in de muziek wilde werken. Niet alleen vanwege mijn persoonlijke liefde ervoor, maar ook voor de industrie. Dus begon ik mijn stage op de afdeling evenementenproductie bij NPO 3FM. Tijdens die stage ontdekte ik dat ik ook nieuwsgierig was naar de meer creatieve processen en de industrie achter een poppodium. Na mijn studie kwam ik een vacature tegen voor deze functie bij Effenaar en besloot ik te solliciteren. En hier zijn we dan 🙂

Wat spreekt je aan in deze functie?

Ik heb een natuurlijke nieuwsgierigheid naar wat iemand drijft om naar een bepaalde artiest te gaan. Dat is voor elk concert anders. Als je een nieuwe artiest gaat ontdekken, is dat een andere ‘route’ dan wanneer je naar je favoriete metalband gaat kijken. Het is interessant om die vraag te stellen en erachter te komen waarom die persoon nu naast je staat bij het concert.

In mijn rol is dat ook de uitdaging. Hoe weet je wat mensen aanspreekt om naar een bepaalde artiest te komen kijken? Uiteindelijk hebben alle mensen die naar het concert komen veel gemeen, want ze worden aangetrokken door dezelfde dingen. Het gaat echt om het verbinden van mensen.

Vertel ons iets wat je verbaast over je rol.

Als ik bij één van onze shows ben, is het een superleuk besef dat ik alle mensen in die zaal heb gemaild om naar deze artiest te komen kijken. Mijn werk is heel resultaatgericht en dat is voor mij een groot pluspunt en drive.

Wat is je meest trotse moment tot nu toe?

Goldband uitverkopen in slechts één dag! Zo’n coole band en ik ben trots op de geweldige teamprestatie die we hebben geleverd.

Zijn er bepaalde vaardigheden nodig om Event Marketeer te worden?

Ik denk dat je altijd nieuwsgierig moet blijven naar wat mensen drijft om van een bepaalde artiest te houden en die te bezoeken, zelfs als dat niet jouw persoonlijke stijl in muziek is. Door je in de schoenen van de fans te verplaatsen, kun je een boeiend verhaal schrijven over artiesten en hun shows. Een goede dosis inlevingsvermogen en copywriting helpt daar zeker bij.

Wat zijn belangrijke lessen die je hebt geleerd in deze rol?

Voor mij is dat geweest om dingen niet persoonlijk op te vatten. Je hebt niet alles in de hand en mensen kunnen om allerlei redenen afzien van concertkaartjes, die niet altijd te maken hebben met hoe goed ik het heb gedaan.

Toekomstige carrière dromen?

Dat zou zijn om een show te promoten voor één van mijn favoriete artiesten zoals Twenty One Pilots of Christine and the Queens.

Heb je tips voor mensen die in de muziekindustrie willen werken?

Schaam je nooit voor de dingen waar je van houdt. Ik deel veel muziek waar ik van hou op sociale media. Als je eenmaal in de industrie werkt, kun je het gevoel hebben dat dat onprofessioneel is. Maar de waarheid is dat de meeste mensen in deze industrie hier werken omdat muziek hun passie is. Wees niet bang om de jouwe te delen.

En wat moeten mensen doen die een Event Marketeer willen worden?

Wees niet bang om te solliciteren op vacatures die buiten je bereik liggen. Ik heb op deze functie gesolliciteerd terwijl ik wist dat ik niet aan alle eisen voldeed, maar ik heb hem uiteindelijk toch gekregen. Soms zijn er andere aspecten van je die belangrijker zijn dan bepaalde vereisten.

Bio: Lotte is 27 en werkt sinds 2017 in de muziekindustrie met meerdere stages bij (inter)nationale bedrijven en viert nu haar kickstart bij Effenaar. Haar favoriete artiesten zijn onder andere Twenty One Pilots, Christine and the Queens, Little Simz, Rosalía en Phoebe Bridgers.

Op de hoogte blijven van onze laatste content en vacatures? Volg ons dan op Instagram (@themusicrecruiters), Facebook en/of LinkedIn.

Daan de Bruijn as Festival Marketeer at Friendly Fire: “I’ve learned things that I otherwise wouldn’t have by actually experiencing the festival itself.”

Foto: Jokko

Daan de Bruijn has been riding the music industry wave for a while now. He currently works as the Marketing & Promotions Manager for festivals at Friendly Fire. How did he get there? And what does he do in his role now? We’re about to find out. Tune in.

You’re a Marketing & Promotions Manager at Friendly Fire. What does Friendly Fire do?

Friendly Fire is a booking agency and festival organizer (Best Kept Secret, Indian Summer, Tuckerville and more). We’re actively booking a variety of artists such as Snoop Dogg, Kensington, Phoebe Bridgers, Krezip and we create entire shows in the Ziggo Dome, Johan Cruijff Arena or AFAS Live. Next to that, we also manage a few artists.

And what does it mean to be a Marketing & Promotions Manager?

I’m the Marketing & Promotions Manager for our festivals. That means my focus is on festivals and their online and offline branding. Social media, website, content, post designs, press releases, mailings and more. Next to that, I’ll service all stakeholders: from the print shop to ticketing services. Everything marketing and communications related regarding festivals is my responsibility. 

Tell us how you ended up at Friendly Fire:

Once upon a time, when I was a student, I really wanted to become a radio DJ. So I signed up for a student radio station, as part of my education (I’ve studied at Fontys Academy for the Creative Economy). After that, I applied for an internship at Dutch national radio station NPO 3FM. I didn’t get the job, but I did get transferred to an internship at the NPO Events Management division. That’s where I first fell in love with event management. 

After my internship I got asked back for a few events, finished school at VPRO (a part of the NPO) with a thesis about podcasts and when I started looking for a job I became an Event Manager at NPO Radio 2. When I was looking for a job after NPO Radio 2, I got a call from somebody I had worked with at NPO 3FM and told me a ‘friend’ (Roosmarijn Reijmer) of his was looking for a Marketing Assistent. A week after our interview I started working at Friendly Fire and two weeks later I set foot at Best Kept Secret festival.

What is a funny festival or concert story you’ve experienced?

During a festival we always try to shoot the best images, so we can use them in our marketing campaign for next year. Usually we take pictures of the water around golden hour. So on the Sunday of Best Kept Secret, I was out on the water with our photo- and videographer and at that moment Stu Mackenzie (King Gizzard & The Lizard Wizard’s frontman) called out that he wanted to go crowdsurfing to the lake for a refreshing dive. So we immediately went there and tried to capture everything as well as we could. Those photos were eventually used to announce the new date for Best Kept Secret 2023 on the screens by our main stage with a slogan formed by me: “Thanks for being part of our secret”.

The beauty of this memory was that everything came together in a spontaneous moment. It was really ’the right people at the right time at the right place’. You can’t direct something like that.

What do you love about working in the music industry?

It’s truly a family. Everybody keeps in touch and if you’re at a show or festival you can count on seeing people in the industry to have a moment to connect. 

Tell us your favorite thing about your job:

Creative thinking and advising across different divisions within Friendly Fire. It’s really a team effort, so sometimes I get asked about what I think about a certain artist and on what stage I think the artist belongs. 

Secondly, seeing an idea become reality! Seeing something you’ve been planning for years or the better part of a year come to life is truly amazing.

Annnnd, you probably saw this coming. What is something you struggle with in your job?

Managing the social community (social media comments) when they’re negative. These negative comments can influence your own thoughts about the experience and make you question if what you’re doing with the festival is the right thing. When I get overwhelmed like that I ‘switch off’ for a second to walk across the festival and look at all the people that are enjoying themselves. And it’s important not to forget that negative comments can lead to feedback that helps us improve in the future. If something is actually wrong, we’ll start working on a solution right away.

We absolutely need to know more about your best gig yet.

2022’s Best Kept Secret, for sure. Partly because we didn’t have festivals and live music for two years due to COVID, but also because things feel ‘new’ again and you have to figure out what’s changed in the world of event management and make that work. After we did that, it really felt like such a rush. As I was looking at people coming through the festival gate again after two years of struggle, I got so emotional. We DID it! We made it work. And I’m so glad we did. No more crisis management 😉 

What are you personally looking forward to music wise?

Seeing Jack White at AFAS Live! I’ve been a fan of The Raconteurs, The White Stripes and Jack White for a long time. It’ll be amazing to see them live again. Did you know he never has a set list? So you’ll never know what you’re going to hear. The band just follows Jacks (real name: John) lead when he starts a song, haha. 

Did you have a #fail moment?

Oh, yes, so many. Haha. There’s so many essential tasks that need to happen at the same time. It’s not possible to remember all of them, so in order for me to not forget anything I’ve realllly learned to create lists and stick to them. For instance: your packing list for a festival (especially if you’re one of the organizers – you can not be the one to forget something!).

Any big dreams?

Creating something from nothing, marketing wise, and becoming successful with the thing I’ve created.

Do you have any tips and tricks for people who’d love to join the music industry?

Gain experience. Preferably already when you’re still in school. It doesn’t matter if you’re a bar keep at a venue somewhere, or if you’re hanging coats: there’s all sorts of interesting people working at various places and levels in the industry that can help you take your career further. 

Next to that, the music industry can be quite the party scene. That’s part of the fun, but try to stay focused and see that as an opportunity to create new connections with new people. Parties are a part of the job, and that’s how you should treat them. 

And some tips for becoming a Festival Marketeer?

First of all: create a vision for how you want something to look and read. This way you’re able to brief everybody you’re working with (designers, writers) to eventually have the outcome you’re looking for.

Next to that it’s important to be flexible. Sometimes you’re going to need to put in an hour extra outside of office hours to get the job done. And let’s not forget about being a good writer. 

But being a good festival marketeer is really something you mostly learn by doing. I’ve learned things that I otherwise wouldn’t have by actually experiencing the festival itself.

Rob Jager talks being a freelance composer: “Stephen King writes 5 hours a day. I try to do the same with my music”

Rob Jager is a freelance composer and owner of ReauBeau. You might’ve heard his remixes in the Need For Speed Heat, FIFA 20 or 8×4 commercial. And that’s only the tip of the iceberg… In our interview Rob tells us what life as a freelance composer is like, speaks about his favorite projects and explains how to become a successful composer yourself. 

Tell us more about what you do exactly.

I’m a sound designer, as well as composer for advertising and I’m currently working on three artist projects (ReauBeau, DOWORK and CASUAL) within which I create my own music. Next to that, I founded my own publishing label called Outerspace.

How did your career develop into being a fulltime composer?

I was able to go full time once Red Bull bought some of my existing tracks. A platform called Music Gateway is used a lot to apply songs for sync (ads, movies, trailers, games). At that time, there was a competition for Red Bull so I sent in tracks that I thought were a great match for their video and eventually we worked on four albums together. That was my doorway into becoming a full time composer.

Amazing. How do you stay successful as a composer? 

 • Be able to protect your professional boundaries. The music industry is a 24/7 economy. Make sure you check in with yourself and decide what is ok for you and what isn’t. Maybe working on Sundays isn’t doable for you. Maybe going below a certain fee won’t cut it. Don’t be afraid to say no if you’re financially able to in order to protect those boundaries.
 • Select your sound. Make sure you know what your work sounds like, but stay open to creating something that doesn’t match your taste. You can’t always work on projects that reflect your own taste.
 • Have a great ‘ear’. Don’t succumb to just one genre but learn to develop your sound in every genre to appeal to a broad spectrum of clients. 
 • Be reliable and have a good work ethic.
 • Learn to direct. When you’re producing music, you’ll need to direct musicians, know what you’re talking about and how to phrase your question or assignment to the musicians in order to get the output you desire.

What concert or event are you looking forward to this year?

Jungle! I saw them in May this year and it was amazing. I haven’t seen a band this good in ten years and their shows are so well put together. They might also be my favorite artist at the moment.

What do you like about working in the music industry?

Connecting with new people. There’s so many genuine people who are doing what they love every day. Because they get to work with their passion every day, they’re very close to their emotions. Which makes them a great community to have real and deep conversations with.

Are you a musician and is it essential to be a musician to be a good composer?

I think the term ‘musician’ is relative. Does being a musician mean you can play an instrument like a virtuoso? As a composer, I think you’re a musician as well. You have to be musical to be able to compose. 

What is something you struggle with in your line of work?

Clients who aren’t committed to my time. As a freelance composer you don’t always have a lot of time on your hands. You’re working on multiple projects for yourself as well as clients. A client once told me to free up my Sunday for feedback, and eventually I didn’t hear from them the entire weekend.

What energizes you most within your job?

Creating something from nothing in the studio. I don’t always realize, but when I go into the studio every morning there’s nothing. When I leave in the evening, I’ve made something from scratch. Next to that, I love genuinely connecting with people at events, on LinkedIn and organically.

Where does your inspiration come from?

Very organically. I once read that Stephen King writes 5 hours each day. There’s no judgement in whether it’s good or bad, he just creates. I do the same with my music. Ideas flow to me once I’ve started the creative process. But not only that: the people I work with often come from different backgrounds musically and provide a lot of inspiration as well.

What was an eye opener when you first started out as a composer?

The power of your network. The people you surround yourself with are incredibly important as to how far you will come. 

Please give your fellow composers-to-be some tips.

Always show, don’t tell. Show clients why you’re good at what you do. Next to that, the music scene can be quite the party scene. Don’t let that distract you from working hard. Oh, and do not become arrogant! No matter what projects you’ve worked on.

Any dreams for the future?

I’d love to work on a Hollywood trailer. But my main focus is developing myself musically and experiencing and learning about working with new genres.

Rob (ReauBeau) works as a freelance composer and has worked with clients such as Red Bull, Mercedes, Tommy Hilfiger, Mastercard, Victoria’s Secret and many more. Next to that he works with amazing musicians such as The Golden Boys (Chef’Special), he creates his own music and founded a composers collective and publishing label Outerspace.

Want to stay in-the-know about job openings in music? Follow us on Instagram (@themusicrecruiters), Facebook and/or LinkedIn.