/////////////////////////

Spotlight: Marco Cucco, Music Producer bij Sizzer

‘Spotlight’ is een reeks interviews waarin we in gesprek gaan met professionals die dankzij The Music Recruiters in contact zijn gekomen met een nieuwe werkgever. Deze keer aan de beurt: Marco Cucco.

Je bent nu Music Producer bij Sizzer. Wat houdt je werk in?

Ik zorg ervoor dat een productie van A tot Z staat. Dat betekent dat ik nadenk over het budget, wie de juiste composers zijn, hoeveel demo’s we gaan afleveren aan de klant, wat de deadlines zijn en meer. Ik ben eigenlijk de project manager en de schakel tussen onze freelance composers en Sizzer zelf. 

Wat trok je aan in werken bij Sizzer?

Sizzer heeft echt een eigen identiteit wat betreft projecten. Ieder project dat ze aannemen past bij hun ‘ziel’ als bedrijf. En die liefde zie je terug in het werk wat we afleveren. Daarnaast is Sizzer een klein bedrijf, met een team waarin iedereen samenwerkt om een project succesvol te maken. Omdat ik zelf composer ben geweest, vind ik het fijn dat ik nu een team heb om mee te sparren en waarmee ik ook op kantoor zit. 

Wat is het tofste dat je hebt meegemaakt in je werk als Music Producer?

Dat was één van mijn eerste projecten, waarin alle partijen iets anders wilden. Na een aantal feedbackrondes hadden we één week om het project af te ronden. Normaal is dat een proces van minimaal twee maanden. Meteen een grote uitdaging en snelle training, waarin ik het vak goed leerde kennen.

Hoe vond je het om te werken met The Music Recruiters?

Als ik Pieter niet had ontmoet, had ik deze baan niet gehad. Ik had eerder in het jaar gesolliciteerd op een andere rol via The Music Recruiters. Dat ben ik niet geworden. Even later belde Pieter me op, en vroeg hij me of ik in deze rol geïnteresseerd was. Het leuke is: ik dacht zelf niet dat ik de juiste skills had om een goede project manager te zijn. Ik kom uit de creatieve kant van muziekmanagement. Pieter herkende die skills wel in me, en toen ik bij Sizzer begon ontdekte ik zelf ook dat ik daar goed in ben.

Wat was voor jou de toegevoegde waarde van werken met een recruiter?

Een recruiter kijkt in vogelvlucht naar jouw vaardigheden en ervaring. They connect the dots! Waar je zelf niet altijd inziet wat de ideale volgende stap is, zien recruiters wat je allemaal in huis hebt en voor welke functie dat geschikt is. 

Wat zijn jouw beste tips voor mensen die graag jouw baan willen uitvoeren in de toekomst?

Bouw aan je expertise. Maar maak dit niet al te specifiek. Zorg ervoor dat je breed inzetbaar bent en ervaring hebt in verschillende onderdelen van jouw vakgebied. Voor mij is dat bijvoorbeeld project management, sound design, sound engineering en composing. 

En: zeg altijd ja! Je bent hier om te leren, en hoeft niet alles meteen perfect te kunnen. Doe je best en probeer het. We zijn geen chirurgen; blijf leren, ontwikkel jezelf en wees niet bang om te falen.

Bio: Marco werkt inmiddels meer dan 10 jaar in advertising. Als freelance composer en sound designer heeft hij uiteenlopende campagnes gemaakt, waarin hij merken helpt om hun waarden in geluid te communiceren. In 2022 startte hij zijn carrière als Music Producer; een rol waarin de ervaring van zijn creatieve freelancewerk perfect tot zijn recht komt en waarin hij nieuwe vaardigheden aanleert. Naast zijn liefde voor muziek is Marco bezig met zijn passie voor ambachtelijk bier. Inmiddels heeft hij zijn eigen brouwerij opgericht in Italië!

Wil je altijd op de hoogte blijven van onze nieuwe vacatures en artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! Geen zorgen, we gaan je niet spammen ;-).

Veranderingen in het arbeidsrecht

Seem Bakker with a guitar

Soms kunnen er geschillen ontstaan tussen werknemers en werkgevers over de arbeidsvoorwaarden. Dit kan variëren van onduidelijkheid over de opzegtermijn van een overeenkomst tot conflicten over het nemen van een tweede baan. Om de werknemer hierin tegemoet te komen, heeft de EU een richtlijn opgesteld voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Wat dit precies betekent voor jou als werknemer of werkgever lees je hieronder.

Wat is een richtlijn?

Een richtlijn is een Europese wet die aan EU-landen verplichtingen oplegt. In beginsel kan een individu er geen beroep op doen. Richtlijnen moeten geïmplementeerd worden in nationaal recht, voordat men er beroep op kan doen. Sinds 1 augustus 2022 is het wetsvoorstel ‘Implementatie EU-richtlijn transparante- en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking getreden. Dit betekent niet dat er een hele nieuwe wet bij is gekomen, maar dat bestaande wetten zijn aangevuld, zodat ze overeenkomen met de regels die in de richtlijn zijn voorgeschreven. Nederland heeft hierbij ook de vrijheid om de regels uit de richtlijn aan te vullen.

Wat is er precies veranderd?

De nieuwe richtlijn heeft betrekking op arbeidsovereenkomsten en arbeidsrelaties. Dit betekent dat andere dienstverbanden, zoals de overeenkomst tot opdracht, buiten de reikwijdte vallen. De implementatie van de richtlijn leidt tot een aantal wijzigingen.

Kosteloze scholing

Het komt weleens voor dat werknemers zich verplicht moeten (om)scholen zodat ze hun functie kunnen blijven uitoefenen. Dit kan gaan om opleidingen op het gebied van veiligheid of scholing over technologische ontwikkelingen binnen een vakgebied. Op grond van artikel 7:611a dient een werkgever zijn werknemers te voorzien van scholing die verplicht is op grond van het Unierecht, nationaal recht of een cao. Bijvoorbeeld de CAO Omscholing Dansers Nederland. 

Nevenwerkzaamheden 

Een tweede verandering is dat de werkgever zijn werknemer niet zomaar kan verbieden om nevenwerkzaamheden te doen. Of het nou gaat om een muziekdocent die ernaast werkt als stripper, zoals in een procedure uit 2013, of (iets minder gewaagd) om een geluidstechnicus die buiten zijn arbeidsuren zelf muziek produceert; de implementatie van de richtlijn biedt hier veel meer ruimte voor. Deze ruimte is echter niet onbeperkt. Als de werkgever een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft, kan hij een werknemer alsnog verbieden om nevenactiviteiten te verrichten. Denk hierbij aan gezondheids- of veiligheidsrisico’s doordat een werknemer te weinig slaapt, of als er een belangenverstrengeling kan ontstaan. Als je in dienst bent van een platenlabel zal je dus minder snel dezelfde functie bij een ander platenlabel mogen uitoefenen, ook al gebeurt dit in je vrije tijd. Er is dan natuurlijk flinke kans op een belangenconflict.

Uitgebreide informatieplicht werkgever

Werkgevers hadden op grond van art. 7:655 BW al een informatieplicht richting werknemers. Een werkgever is namelijk verplicht om informatie als de functie van de werknemer, de arbeidsduur en de toepasselijke cao op te nemen in de arbeidsovereenkomst. De wet ‘implementatie richtlijn transparante- en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ breidt deze lijst verder uit. Nu moet de werkgever ook informatie geven over de procedurevereisten en opzegtermijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, de duur en voorwaarden van een proeftijd en de eventuele aanspraak op een betaald verlof.

De termijn voor het verstrekken van deze gegevens is nu ook gewijzigd. De belangrijkste gegevens moeten uiterlijk een week na aanvang van de werkzaamheden verstrekt worden. De rest van de gegevens uiterlijk een maand na aanvang. Het volledige overzicht vind je in artikel 7:655 lid 1 en lid 3 BW.

Voorspelbaar werkpatroon

Op grond van de Wet ‘flexibel werken’ kan een werknemer nu schriftelijk verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan een verzoek voor vaste arbeidsuren. Hiervoor is wel nodig dat de werknemer ten minste 26 weken bij de werkgever in dienst is. Zodra dit verzoek is ontvangen door de werkgever heeft hij een maand – en bij minder dan 10 werknemers drie maanden – om hierop te reageren. Bij geen reactie mag aangenomen worden dat het verzoek is ingewilligd.

Ook werknemers met een vrij onvoorspelbaar werkpatroon, zoals oproepkrachten, krijgen een minimaal niveau van voorspelbaarheid. Een belangrijke verandering is dat werkgevers voortaan referentiedagen moeten vastleggen. Referentiedagen zijn dagen waarop een werknemer gevraagd kan worden om te werken. Buiten deze dagen om mag een werknemer weigeren om te verschijnen. Verder moet een werknemer minimaal vier dagen van tevoren duidelijkheid hebben over de dagen en tijdstippen waarop hij of zij moet werken. Als een werkgever binnen die vier dagen afzegt, heeft de werknemer nog steeds recht op loon.

Het moet nog blijken of deze nieuwe regels ook haalbaar zijn voor de evenementensector. Ook tijdens het festivalseizoen kunnen arbeidsomstandigheden onvoorspelbaar zijn door weersomstandigheden of als de kaartverkoop anders loopt dan verwacht. Aan de andere kant maken organisatoren veel gebruik van vrijwilligers en werknemers die maar een paar maanden in dienst zijn. Deze groepen vallen op dit moment buiten de reikwijdte van de implementatiewet. Op dit moment biedt de implementatie geen uitzondering voor de evenementensector; wellicht dat dit in de toekomst anders is. Tot die tijd kunnen buitenwettelijk afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld in een CAO.

Gedetacheerde werknemer

De eerder genoemde uitbreiding van informatieplicht geldt ook voor gedetacheerde werknemers binnen de EU. Voordat een werknemer naar een andere lidstaat vertrekt, moet een werkgever informatie verstrekken over het loon waarop de werknemer recht heeft, alle toeslagen en vergoedingen die de werknemer ontvangt als ook een link naar de officiële nationale website van de ontvangende lidstaat. Deze wijzigingen zijn opgenomen in art. 3 van de Wet ‘arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers’ in de Europese Unie.

Handig voor de werknemer

De implementatie van deze richtlijn biedt werknemers veel meer transparantie, voorspelbaarheid en beweegruimte. Onthoud dus dat je voortaan recht hebt op essentiële informatie in je arbeidsovereenkomst en dat je werkgever je niet zomaar mag verbieden om nevenactiviteiten te verrichten. Zorg dat je voor jezelf helder hebt waar je recht op hebt. De precieze criteria zijn in de wet opgenomen.

Handig voor de werkgever

Om geschillen te voorkomen is het belangrijk om helder te hebben waar je werknemer recht op heeft. Het belangrijkste om te onthouden is dat je werknemer nu recht heeft op veel meer informatie aangaande de arbeidsomstandigheden; zorg er dus voor dat alle essentiële factoren in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. De implementatie van de richtlijn heeft ook gevolgen voor de werkgeversaansprakelijkheid. Soms kan een werknemer schadevergoeding verhalen als de werkgever haar verplichtingen uit de wet niet nakomt, zoals het niet voldoen aan de uitgebreide informatieplicht. Er wordt dan namelijk niet voldaan aan de eisen van goed werkgeverschap. Wees dus zo transparant mogelijk naar je werknemers.

1 ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ1621

Over Sem: Sem Bakker is advocaat bij Backstage Legal en heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen in de rechtsgebieden arbeidsrecht, intellectueel eigendomsrecht en privacy en werkt regelmatig voor cliënten uit de muziekindustrie. Sem is ook actief als bestuurslid in de Popcoalitie en als muzikant. Hij maakt onder de naam Six Def tracks die regelmatig gebruikt worden voor Amerikaanse series zoals Californication en Suits. Sem was vanaf midden jaren negentig ruim tien jaar actief als basgitarist en componist in de gitaarband Caesar. Caesar bracht vier albums  uit, won een zilveren harp en trad veel op in binnen- en buitenland, waaronder op festivals als Lowlands en Pinkpop.

Chantal Koolhoven – Online Coördinator bij Radio 2 / AVROTROS: “Radio en social media vervelen nooit.”

Foto: Hicham Louazna

Chantal is 34 en werkt sinds 2011 in de media. Ze startte als copywriter bij PlayStation Magazine, en is inmiddels al jaren bij AVROTROS Online Coördinator voor NPO Radio 2. 

Wat doe je in jouw rol als Online Coördinator?

Ik ben online coördinator bij Radio 2 voor alle AVROTROS programma’s. Dat betekent dat ik me bezighoud met het maken van online content voor alle radioshows. Ik maak de planning, verzorg de eindredactie, coördineer de taken van de content producers en maak ook zelf content. Ik zorg er daarnaast voor dat alle dj’s de juiste content hebben. 

Hoe ben je in dit vak gerold?

Ik begon tijdens mijn studie (Media en Entertainment Management) als stagiaire bij GIEL!, de ochtendshow op NPO 3FM. Na mijn stage kreeg ik een wekelijks item bij Giel, waarin ik vertelde over de nieuwste games. Ook werd ik na mijn stage aangenomen bij NPO 3FM, waarin ik snel doorgroeide tot Social Media Coördinator. Dat was super: Facebook, Twitter, YouTube en Hyves kwamen net om de hoek kijken en het was aan mij om deze kanalen succesvol op te starten. Na 5 jaar was het tijd voor iets nieuws en heb ik een even bij Blendle gewerkt. Toch miste ik de radio en contentcreatie. Via contactpersonen die ik vanuit 3FM kende, kwam ik bij AVROTROS terecht.

Is er een moment dat je echt verliefd werd op je vak? Welk moment was dat? 

Oh, zoveel! En heel snel al, eigenlijk. Toen ik stage liep bij de ochtendshow. Ik wilde graag iets met muziek doen. Dat het radio werd, was eigenlijk toeval. Ik viel meteen met mijn neus in de boter. Ik ontmoette allemaal gave artiesten, stond op de mooiste festivals en hielp mee met 3FM Serious Request. Ik ben overigens helemaal geen ochtendmens, maar dit had ik er zeker wel voor over. 

Waarom wilde je in eerste instantie graag in de muziek/media-industrie werken?

Ik begon op mijn 16de met werken bij Free Record Shop. Hier ontstond mijn liefde voor muziek en games. We mochten altijd de producten meenemen om te luisteren, zodat we het in de winkel goed konden verkopen. Fun fact: er kwamen heel vaak klanten die niet op bepaalde tracks kwamen een liedje neuriën. Aan ons de taak om te achterhalen welk lied het was en op welk album dat stond, haha. 

Als Online Content Coördinator heb je de volgende skills in huis:

Je bent flexibel; social media verandert namelijk continu. Ook werk je met verschillende dj’s, teams en afdelingen, waarin je dus flexibiliteit moet hebben. Alle partijen hebben hun eigen voorkeuren en manieren van aanpakken. Daar leer je door navigeren.

Hoe verzin je ideeën voor online content?

De radio staat – net als social media – eigenlijk nooit stil. We zijn dan ook 24/7 bezig met content maken, en veel daarvan komt ook voort uit de radioshows. Samen met het online team zitten we in ieder geval 1 keer per week samen op kantoor. Dan bespreken we de planning en brainstormen we over nieuwe ideeën. We leggen alleen grote projecten (bijvoorbeeld de Top 2000) echt vast, de rest is heel variabel. Er kan zomaar iets in de studio gebeuren, wat we dan op social media gaan delen. Dat maakt het werk ook juist zo leuk!

Waar krijg je het meeste energie van?

Energie krijg je in deze rol eigenlijk voortdurend. De radioshows zijn erg energiek en leuk, maar ook het omzetten van een radio-item naar online content zorgt voor veel creatieve energie. Je bent echt een conceptdenker en ontwikkelaar. Daarnaast is het een grote uitdaging om relevant te blijven. Nieuwe sociale media zoals TikTok zorgen ervoor dat je weer even op scherp gesteld wordt. Bij de publieke omroep moeten we dat alles doen met beperkte budgetten. Het is dan extra cool als dingen toch lukken. 

Wat is het gaafste project waar je tot nu toe aan gewerkt hebt?

Ook zoveel! Je hopt eigenlijk van het ene naar het andere project. Het is in ieder geval nooit saai 😉 3FM Serious Request, festivals, Top 2000, het Eurovisie Songfestival: er is zoveel leuks. In 2016 mocht ik zelfs met de show van Jan-Willem Roodbeen naar New Orleans voor de Amerikaanse verkiezingen.

Naar welk festival, concert of event kijk je het meeste uit dit jaar?

Het ligt voor de hand, maar de Top 2000. Na een aantal jaren zonder publiek (vanwege COVID-19), hoop ik dat het dit jaar eindelijk weer kan met mensen in het café. 

Wat zijn jouw tips voor mensen die graag een baan in de muziekindustrie willen? Of zelfs jouw baan?

Doe zoveel mogelijk. Laat jezelf zien in de industrie, ook als dat begint met vrijwilligerswerk. Ik heb toen ik jong was jarenlang gratis geschreven voor een website. De skills die ik daar opgedaan heb, gebruik ik nu nog steeds! Werk hard, wees vriendelijk en eerlijk, en blijf vooral jezelf, ook als je met ego’s te maken krijgt. Ook al hebben mensen soms een grote bek, vergeet dan niet dat in the end iedereen vaak ook maar wat doet 😉 

Nieuwsgierig hoe het is om bij AVROTROS te werken? Bekijk hieronder de video!

Op de hoogte blijven van onze laatste content en vacatures? Volg ons dan op Instagram (@themusicrecruiters), Facebook en/of LinkedIn.